คนดีมีศีลธรรมนั้นหายากยิ่งกว่าเพชรนิลจินดา | คำสอนหลวงปู่มั่น

หาคนดีมีศีลธรรมในใจนั้นหายากกว่าเพชรนิลจินดาทั้งหลาย ได้เป็นคนดีเพียงคนเดียว ย่อมมีคุณค่ามากกว่าเงินเป็นล้านๆ เพราะเงินนั้นไม่สามารถทำความร่มเย็นให้แก่โลกได้ เหมือนได้คนดีมาทำประโยชน์ คนดีแม้คนเดียวก็ยังสามารถทำความร่มเย็นทำประโยชน์ให้แก่โลกได้มากมายและ เช่น พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายเป็นตัวอย่างของคนดี แต่ละคนมีคุณค่ามากกว่าเงินเป็นกอง เป็นคุณค่าแห่งความดีของที่จะทำต่อไปมากกว่าเงิน แม้จะจนแต่ก็ยอมจนขอแต่ให้ตัวดีและโลกมีความสุข   คนโง่ชอบเงินมากกว่าคนดีและความดี ขอแค่ให้ได้เงิน แม้ตัวจะเป็นอย่างไรก็ไม่สนใจ ถึงจะชั่วช้าหรือแสนโสมมเพียงไรก็ไม่สน ขนาดยมบาลเกลียดกลัวไม่ยอมนับเข้าบัญชีผู้ต้องหา กลัวจะไปทำลายสัตว์นรกด้วยกันให้เดือดร้อน คนประเภทนี้ขอแค่ได้เงินก็เป็นที่พอใจ ส่วนจะผิดถูกประการใดเขาไม่ยุ่งเกี่ยว

Read more