สงครามฝิ่น ! ประวัติศาสตร์จีน (ค.ศ. 1839-1842)

  ระหว่างศรรตวรรษที่ 18 เครื่องดื่มชา เป็นเครื่องดื่มชนิดใหม่สำหรับโลกตะวันตกเป็นที่ต้องการอย่างมากในตลาดยุโรปและอเมริกา

Read more