เรื่องที่หลายคนไม่รู้ ! เวลาทำบุญ จริงๆเค้าต้องอธิษฐานแบบนี้ ถึงจะดีแก่ตัวเรา

แชร์สักนิด สะกิดก็ยังดี !!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterBuffer this pageEmail this to someone

 

คนไทยหลายๆคนเวลาไปทำบุญนั้น ส่วนใหญ่ก็จะชอบขอพรในเรื่อง หน้าที่การงาน การเงิน ความรัก สุขภาพ แต่มีเรื่องีท่หลายๆคนนั้นยังไม่รู้เกี่ยวกับการอธิษฐานเวลาทำบุญ ให้ดีกับตัวของเรานั้นต้องทำอย่างไร วันนี้ชาวหากริบก็ได้หาข้อมูลมาให้

 

คำอธิษฐานเวลาทำบุญ

คำอธิษฐานเวลาทำบุญ ขอบุญจาก………….(ธรรมทาน , สังฆทาน , วิหารทาน )นี้ จงถึงแก่ เจ้ากรรมนายเวร และผู้ปกปักรักษาดูแลช่วยเหลือข้าพเจ้าและครอบครัวที่มีมาถึงตัวทุกภพทุกภูมิ ขอบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าเข้าถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบัน หากไม่ถึงเพียงใด

ขอให้คำว่าไม่มีไม่รู้ในสิ่งที่ดี จงอย่าได้ปรากฎแก่ข้าพเจ้า ขอให้เกิดในภพภูมิเขตประเทศที่มีพระพุทธศาสนาประดิษฐานอย่างมั่นคง และได้ศึกษาพระธรรมได้อย่างเข้าใจถ่องแท้ลึกซึ้งตลอดจนกว่าจะเข้าพระนิพพานด้วยเทอญ ขอท่านพระยมราชจงเป็นสักขีพยานในการบำเพ็ญบุญของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเทอญ

(ถ้าได้อ่านข้อความดีๆ อันนี้แล้ว โปรดส่งต่อ ให้ได้มากที่สุด จะเป็นธรรมทานอย่างหนึ่ง) องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้ว่า “การให้ธรรมเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง”

เพื่อลดวิบากกรรมให้ลดลงอโหสิกรรมก่อนแล้วแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลเป็นหลักใหญ่
เพื่อให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้น ขอให้ท่านทำตามนี้แล้วชีวิตจะพ้นวิบาก……..ไปถึงรุ่งเรือง ร่ำรวย
ครอบครัว หมดโรคภัย จนถึงชีวิตรักเป็นสุข

แชร์สักนิด สะกิดก็ยังดี !!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterBuffer this pageEmail this to someone