คนดีมีศีลธรรมนั้นหายากยิ่งกว่าเพชรนิลจินดา | คำสอนหลวงปู่มั่น

แชร์สักนิด สะกิดก็ยังดี !!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterBuffer this pageEmail this to someone

หาคนดีมีศีลธรรมในใจนั้นหายากกว่าเพชรนิลจินดาทั้งหลาย ได้เป็นคนดีเพียงคนเดียว ย่อมมีคุณค่ามากกว่าเงินเป็นล้านๆ เพราะเงินนั้นไม่สามารถทำความร่มเย็นให้แก่โลกได้ เหมือนได้คนดีมาทำประโยชน์ คนดีแม้คนเดียวก็ยังสามารถทำความร่มเย็นทำประโยชน์ให้แก่โลกได้มากมายและ เช่น พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายเป็นตัวอย่างของคนดี แต่ละคนมีคุณค่ามากกว่าเงินเป็นกอง เป็นคุณค่าแห่งความดีของที่จะทำต่อไปมากกว่าเงิน แม้จะจนแต่ก็ยอมจนขอแต่ให้ตัวดีและโลกมีความสุข

 

คนโง่ชอบเงินมากกว่าคนดีและความดี ขอแค่ให้ได้เงิน แม้ตัวจะเป็นอย่างไรก็ไม่สนใจ ถึงจะชั่วช้าหรือแสนโสมมเพียงไรก็ไม่สน ขนาดยมบาลเกลียดกลัวไม่ยอมนับเข้าบัญชีผู้ต้องหา กลัวจะไปทำลายสัตว์นรกด้วยกันให้เดือดร้อน คนประเภทนี้ขอแค่ได้เงินก็เป็นที่พอใจ ส่วนจะผิดถูกประการใดเขาไม่ยุ่งเกี่ยว

คนดีกับคนชั่ว สมบัติเงินทองกับธรรมะ คือ คุณความดี ใครมีหูมีตาก็คิดแก้ไขเสียแต่บัดนี้ อย่าให้สายเกินแก้ สัตว์โลกจึงต่างกันทั้งภพ กำเนิด รูปร่างลักษณะ จริตนิสัย ดีชั่ว สุขทุกข์ เพราะกฎของกรรมหรือกฎของตัวเองที่ทำขึ้นนั้น มิใช่กฎของใครไปทำให้ ตัวทำเอง

แชร์สักนิด สะกิดก็ยังดี !!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterBuffer this pageEmail this to someone